KOMITETY

KOMITET NAUKOWY

prof. dr hab. inż. Andrzej Seruga    (Przewodniczący)
dr hab. inż. Wit Derkowski             (Sekretarz)
prof. dr inż. Andrzej Ajdukiewicz
prof. dr hab. inż. Jan Biliszczuk
prof. dr hab. inż. Andrzej Cholewicki
prof. dr inż. Juliusz Cieśla
prof. dr hab. inż. Krzysztof Dyduch
prof. dr hab. inż. Kazimierz Flaga
prof. dr hab. inż. Kazimierz Furtak
prof. dr hab. inż. Tadeusz Godycki-Ćwirko
dr hab. inż. Anna Halicka, prof. PL
dr hab. inż. Jacek Hulimka, prof. PŚl
prof. dr hab. inż. Mieczysław Kamiński
prof. dr hab. inż. Michał Knauff
dr hab. inż. Renata Kotynia, prof. PŁ
prof. dr hab. inż. Stanisław Kuś
dr hab. inż. Arkadiusz Madaj, prof. PP
dr hab. inż. Krystyna Nagrodzka-Godycka
prof. dr hab. inż. Wojciech Radomski
dr hab. inż. Tomasz Siwowski, prof. PRz
dr hab. inż. Szczepan Woliński, prof. PRz
prof. dr hab. inż. Henryk Zobel
dr hab. inż. Krzysztof Żółtowski, prof. PG

KOMITET DORADCZY

mgr inż. Krzysztof Berger
mgr inż. Mirosław Biskup
mgr inż. Maciej Błach
mgr inż. Stefan Filipiuk
mgr inż. Piotr Gosławski
mgr inż. Krzysztof Górski
mgr inż. Andrzej Kulawik
mgr inż. Marcin Luber
mgr inż. Jan Piekarski
mgr inż. Paweł Roehrych
mgr inż. Marian Skawiński
mgr inż. Robert Słota
mgr inż. Piotr Wanecki
mgr inż. Krzysztof Wąchalski
mgr inż. Tadeusz Wojciechowski


KOMITET ORGANIZACYJNY

dr inż. Piotr Gwoździewicz     (Przewodniczący)
dr hab. inż. Wit Derkowski    (V-ce Przewodniczący)
dr inż. Marcin Dyba
dr inż. Marek Pańtak
dr inż. Wojciech Politalski
mgr inż. Sylwia Schoenowitz-Żuradzka
mgr inż. Piotr Skupień
dr inż. Rafał Szydłowski
dr hab. inż. Mariusz Zych


PATRONAT HONOROWY

prof. dr hab inż. Jan Kazior - JM Rektor Politechniki Krakowskiej
dr hab. inż. Andrzej Szarata, prof. PK - Dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej
dr hab. inż. Anna Halicka, prof. PL - Przewodniczący Sekcji Konstrukcji Betonowych KILiW PAN
dr hab. inż. Wit Derkowski - Przewodniczący Polskiej Grupy Narodowej fib
dr hab. inż. Arkadiusz Madaj, prof. PP - Przewodniczący Związku Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej
mgr inż. Ryszard Trykosko - Przewodnicący Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa
dr inż. Stanisław Karczmarczyk - Przewodniczący Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie