ORGANIZATORZY


Katedra Konstrukcji Sprężonych
Instytutu Materiałów i Konstrukcji Budowlanych
Wydziału Inżynierii Lądowej
Politechniki Krakowskiej

www.l-14.pk.edu.pl