TEMATYKA KONFERENCJI

      Sprężanie konstrukcji jest technologią szeroko stosowaną w budownictwie. Dzięki niej z powodzeniem wznosi się mosty o dużych rozpiętościach, obiekty kubaturowe o dużych obszarach przekrytych bez podpór, wsporniki o dużym wysięgu, przy jej użyciu kotwi się konstrukcje do podpór pozwalając na realizację złożonych schematów pracy. Jednocześnie coraz powszechniejsze stosowanie betonu o wysokiej wytrzymałości pozwala zmniejszyć przekroje elementów, co jednak wymaga prowadzenia obliczeń i analiz coraz lepiej odzwierciedlających rzeczywistą pracę konstrukcji. Na tym polu istotnym zagadnieniem jest zastosowanie proponowanych przez normy modeli pracy elementów w sposób adekwatny z punktu widzenia bezpieczeństwa. Spotkania teoretyków i praktyków, będące forum prezentacji osiągnięć i dyskutowania napotykanych problemów, są w tych uwarunkowaniach wysoce pożądane.
      Zorganizowane w latach 2012 i 2015 Konferencje Konstrukcje Sprężone były udanymi wydarzeniami, a zdaniem wielu ich Uczestników organizacja kolejnych spotkań w tym cyklu jest pożądana. Chcąc kontynuować tę misję, Katedra Konstrukcji Sprężonych funkcjonująca w ramach Instytutu Materiałów i Konstrukcji Budowlanych Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej podjęła się organizacji kolejnej, trzeciej edycji Konferencji.
      Celem KS2018 jest stworzenie forum dla wymiany informacji o dokonaniach, osiąganych wynikach, napotykanych problemach i ich rozwiązaniach. Tematyka Konferencji obejmuje zarówno zagadnienia podstawowe, jak i najnowsze trendy i nowe rozwiązania związane ze sprężaniem konstrukcji.


      Tematyka Konferencji obejmuje zakres zagadnień związanych z konstrukcjami sprężonymi, w szczególności:

− NOWE ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNE W OBIEKTACH SPRĘŻONYCH,
− NOWE MATERIAŁY STOSOWANE DO SPRĘŻANIA KONSTRUKCJI,
− WZMACNIANIE KONSTRUKCJI PRZEZ SPRĘŻENIE,
− PRZYKŁADY REALIZACJI KONSTRUKCJI SPRĘŻONYCH,
− MODELOWANIE OBIEKTÓW SPRĘŻONYCH,
− STANY GRANICZNE W PROJEKTOWANIU KONSTRUKCJI SPRĘŻONYCH,
− ZAGADNIENIA PRACY KONSTRUKCJI SPRĘŻONYCH: BETONOWYCH, STALOWYCH I INNYCH,
− ZAGADNIENIA TECHNOLOGICZNE W KONSTRUKCJACH SPRĘŻONYCH,
− PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWO MOSTÓW PODWIESZONYCH I EXTRADOSED,
− PRZYKŁADY REALIZACJI KONSTRUKCJI CIĘGNOWYCH.

      W ramach Konferencji odbędą się Warsztaty szkoleniowe. Szczegółowy program Warsztatów będzie podany w kolejnym Komunikacie.