WAŻNE TERMINY
− Zgłoszenia referatów (tytuł + streszczenie) do 07.12.2017 15.12.2017
Streszczenia należy przesyłać na adres mail: artykuly_ks2018@pk.edu.pl

− Akceptacja zgłoszonych referatów do 18.12.2017
− Przesłanie pełnych tekstów referatów do 19.02.2018
− Konferencja 18-20.04.2018